Zgodovina našega podjetja in prehojena pot nista kratki. V več kot tridesetih letih, ko smo začeli svojo zgodbo na območju stare izolske bolnišnice, se je zgodilo marsikaj. Že od samega začetka je bil glavni namen ustanovitve invalidskega podjetja dvojen: usposabljati invalide za delo ter jim nuditi zaposlitvene možnosti, po drugi strani pa izoblikovati prilagojeno rehabilitacijsko okolje na slovenski obali za distrofike (mišično in živčno-mišično oboleli). Pred tridesetimi leti je bila tako programska zasnova podjetja usmerjena predvsem v omogočanje osnovnih prilagoditvenih elementov v kontekstu odpravljanja arhitektonskih ovir v objektih ter ponuditi možnost distrofikom osnovne terapevtske pogoje.

Z razvojem sistema zdravstvenega zavarovanja in realizacijo rehabilitacijskih programov smo v Domu dva topola d.o.o. ob sodelovanju lastnika razvijali tudi programe za obravnavo distrofikov. Stekla je povezava s takratnim Inštitutom za klinično nevrofiziologijo pri UKC Ljubljana in kasneje tudi z Univerzitetnim zavodom za rehabilitacijo SOČA (danes Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča), saj smo želeli, da je strokovno-zdravstveni del pri obravnavi distrofikov izveden s strani visoko usposobljenih zdravstvenih kadrov s področja medicinske rehabilitacije. Zato se je odločitev o ustanovitvi unikatnega programa za rehabilitacijo mišično in živčno-mišično obolelih zdela več kot nujna.

Skip to content