Skozi desetletja se je območje, v katerem je danes Dva topola resort, prilagajalo ne samo vsebinskim in programskim zahtevam podjetja, ampak tudi zahtevam zakonodajalcev. Zato drži, da sta se obstoječi stavbi v naši lasti glede na razpoložljiva finančna sredstva skozi desetletja sukcesivno adaptirali in vzdrževali v skladu s takratnimi programskimi usmeritvami, upoštevajoč gradbene prakse, zakonodajo, predpise in varnostne zahteve še iz zgodnjih časov Jugoslavije.

Tako se danes soočamo z mnogimi izzivi. Obstoječa konfiguracija stavb in funkcionalna razporeditev prostorov v njih je glede na vizijo podjetja in hotelske standarde neustrezna. Za vzdržno poslovanje skozi celo leto zato nujno potrebujemo dodatne namestitvene kapacitete, večje število parkirnih mest ter bazenski kompleks z razširjenimi fizioterapevtskimi in velnes prostori. Hkrati pa želimo ohranjati naš park (pljuča Dva topola resorta in starega mestnega jedra Izole) v neokrnjeni obliki.

Zato smo k sodelovanju povabili izkušena arhitekta Bojana Purga, udia. in Melito Ločnikar, udia. ter koncipirali izjemno premišljeno idejno zasnovo, ki zgoraj opisane izzive podjetja arhitekturno reši in sicer v treh vsebinskih sklopih:

                    programsko, funkcionalno in arhitekturno preureditev glavnega objekta in novega prizidka stare bolnišnice;

                    postavitev novega objekta ob Levstikovi ulici;

                    nov podzemni bazenski sklop na nasutem območju parcele.

 

Zavedamo se, da je potrebno območje v katerem naše podjetje deluje z vso skrbnostjo ohranjati tudi iz kulturnovarstvenih vidikov, hkrati pa zagotavljati varne delovne in bivalne pogoje, ki upoštevajo sodobne hotelske in druge standarde s poudarkom na arhitekturni dostopnosti. Verjamemo, da bo sodelovanje z občino Izola in področnimi ministrstvi konstruktivno, saj si želimo v prihodnosti realizirati zgoraj omenjeno idejno zasnovo. S tem bomo prišli do unikatnega centra namestitvenih kapacitet in storitev, ki bo v celoti prilagojen invalidom, mladim družinam, športnikom in starejšim. V širšem delu Evrope takega resorta ni. Zato je realizacija tega projekta toliko bolj pomembna, saj ne povečujemo zgolj integracije invalidov z lokalno skupnostjo in turisti, ampak zagotavljamo možnost koriščenja rehabilitacijskih in drugih terapevtskih storitev mnogim invalidom po Evropi, ki jim je udeležba na podobnih programih za ohranjevanje zdravja, zaradi premalo prilagojenega okolja, onemogočena.

V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj vizualizacij nove podobe Dva topola resorta:

Skip to content