Dom dva topola d.o.o. je podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, ki na priobalnem področju starega mestnega jedra Izole uspešno deluje že več kot 30 let. Poleg zaposlovanja invalidov in njihovega samostojnega vključevanja v družbo, že desetletja dajemo velik poudarek izvenbolnišnični obravnavi mišično in živčno-mišično obolelim (distrofikom), in sicer v programu skupinske obnovitvene rehabilitacije distrofikov, ki ga v skladu s pogodbenimi določili ZZZS v Domu dva topola d.o.o. izvajamo v sodelovanju z našim ustanoviteljem in 100% lastnikom Društvom distrofikov Slovenije. S tem omogočamo distrofikom iz cele Slovenije, da v času od maja do septembra, ko so medicinski in klimatski pogoji za izvedbo rehabilitacije najugodnejši, obnovijo svoje zdravje ter vsaj delno upočasnijo progresivnost dednega obolenja.

Poslanstvo

Osnovna naloga podjetja Dom dva topola d.o.o. je ob zaposlovanju invalidov zagotavljati kakovostne hotelske, gostinske in zdravstvene storitve za invalide in druge goste ter jim ponuditi edinstveno obmorsko izkušnjo z upoštevanjem smernic na področju trajnostnega turizma.

Vizija

Postati vodilni resort na slovenski obali, ki je poznan po dostopnem turizmu, visoki kvaliteti storitev, nenehni skrbnosti do okolja in prijaznosti zaposlenih.

Vrednote

  • Individualen pristop in prilagodljivost gostom: Zadovoljstvo gostov je prioriteta. Prisluhnemo željam in pomagamo k boljšem počutju – ni nam vseeno;
  • Prilagojeno bivalno okolje: Ne izključujemo, ampak povezujemo. Naše bivalne kapacitete so prilagojene tako uporabnikom invalidskega vozička kot starejšim;
  • Ustvarjalnost in razvoj: Stremimo k nenehnemu izpopolnjevanju storitev. Vsi zaposleni, ne glede na stopnjo invalidnosti, ustvarjalno sodelujemo pri doseganju postavljenih ciljev;
  • Odgovornost do ljudi: Spoštujemo posameznika! Usmerjeni smo v prepoznavanje potreb gostov in zaposlenih. Zagotavljamo njim skladne rešitve. Njihovo zadovoljstvo je naš največji uspeh, zato z njimi gradimo dolgotrajen odnos;
  • Iskrenost: Zaupamo sebi, svojemu znanju, svojim vrednotam in lastni dobri nameri. Prav tako kot zaupamo v iskrenost ljudi, zaupamo tudi v iskrenost njihovega početja. Stremimo za sproščenim delovnim okoljem in si prizadevamo za iskreno kulturo podjetja. To nas razlikuje od drugih in je podlaga temu, da smo boljši;
  • Timsko delo: Skupaj smo uspešnejši. Spodbujamo sodelovanje, pretok informacij in delitev znanja med sodelavci. Smo usklajena ekipa, ki z medsebojnim spoštovanjem ustvarja sproščeno okolje in uresničuje odlične projekte;
  • Inovativnost: Iz vsake situacije poskušamo narediti mojstrovino z viri, ki so nam na voljo. Zavedamo se, da je odločitev – ali smo del problema ali del rešitve – vedno v naših rokah. Mi bomo vedno del rešitve;
  • Odgovornost do okolja: Spoštujemo okolje in varčujemo na vsakem koraku. Poleg energetsko varčnih »storitev« se ekološko obnašamo tudi v vsakdanjem življenju.
Skip to content