V Dva topola resort izvajamo program skupinske obnovitvene rehabilitacije za osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji (distrofiki).

Namen obnovitvene rehabilitacije je ohranjanje bioloških potencialov distrofikov, ki so odločilni za kvaliteto življenja vsakega posameznika, kar vpliva tudi na blažitev socialnih in psihičnih posledic invalidnosti. Le-to dosegamo na različne načine, in sicer z izvajanjem fizioterapije (individualno ali skupinsko razgibavanje), ročne masaže, hidroterapije (asistirano plavanje v morju in ogrevanem bazenu z morsko vodo na prilagojeni plaži za distrofike), kinezioterapije, elektro in termoterapije.

Menimo, da je dobro počutje in medsebojno druženje enakovrednega pomena, zato v našem resortu ne skrbimo le za ohranjevanje zdravja, temveč tudi za psihološke in socialne potrebe rehabilitantov.

Praviloma se program izvaja vsako leto od meseca maja do meseca oktobra.

Razlogi za izvajanje programa:

  • ohranjanje, vzdrževanje in izboljšanje fizične kondicije,
  • razvijanje in vzdrževanje psihofizičnega ravnovesja,
  • socialna (re)aktivacija distrofikov,
  • izmenjavanje izkušenj.

Skip to content